Seminár pre masérov klasickej a športovej masáže

Trvanie kurzu

5 dní

Cena kurzu

399€

Dátumy kurzov

26/04/2021 – 30/04/2021
24/05/2021 – 28/05/2021

Zdieľať so svetom:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
V súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1.1.2019 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v obore masérske služby formou živnosti, s.r.o.  alebo inou formou. Od 1.1.2016 bolo určené prechodné obdobie pre masérov klasickej a športovej masáže s platnosťou do 31.12.2021. Po tomto termíne masér na živnosť môže byť iba ten, čo absolvoval strednú zdravotnú školu, kurz Wellness pracovník – masérske služby, alebo tí, čo majú 5 a viac rokov praxe a úspešne vykonajú jednodňové skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava /ftvš.uk/ Ak pracujete ako masér 5 a viac rokov a po dátume 1.1.2022 chcete pokračovať v tejto práci, môžete sa prihlásiť na skúšku na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava. Aby sme Vám pomohli úspešne absolvovať túto skúšku, pripravili sme pre Vás  5-dňový seminár. Na tomto seminári si poslucháči  osvoja jednotlivé základné a rozširujúce  vedomosti na  zvládnutie  skúšky a okrem toho zopakujeme a precvičíme masérske techniky a postupy.  

Ďalšie informácie o tomto kurze:

Na tomto seminári si poslucháči osvoja jednotlivé základné a rozširujúce vedomosti na zvládnutie skúšky a zopakujú si masérske postupy.  

Čo je zahrnuté v cene kurzu

Pokyny ku kurzu

So sebou si určite prineste:
  • písacie potreby
  • prezuvky (najlepšie s bielou podrážkou)
  • veľkú osušku
  • pohodlné oblečenie, v ktorom budete masírovať

Pre koho je kurz určený?​

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí aj po 31.12.2021 chcú vykonávať povolanie masér na živnosť a čakajú ich skúšky odbornej spôsobilosti na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava.

Možnosti ubytovania

Ubytovanie neposkytujeme.

Platobné podmienky

Seminár je možné uhradiť

  • Na účet (SK37 0900 0000 0004 2031 4014). V takom prípade nám prosím zašlite vaše fakturačné údaje, my vám vystavíme faktúru, na základe ktorej budete môcť uhradiť poplatok za seminár (platba na účet musí byť pripísaná najneskôr tri dni pred začatím semináru).
  • V hotovosti, v deň nástupu na seminár.

Rozvrh kurzu

  • každý deň začíname o 9.00 a končíme cca o 17.00.
  • v priebehu výučbového dňa je niekoľko krátkych prestávok, obedňajšia prestávka trvá 60 minút
  • v blízkosti našej masérskej školy sa nachádza bistro Modus, kde varia veľmi chutne a v prípade záujmu vám vieme zabezpečiť nielen rezerváciu, ale aj denné menu podľa vašeho výberu

Obsah kurzu

Na tomto seminári si poslucháči osvoja jednotlivé základné a rozširujúce vedomosti na zvládnutie skúšky a zopakujú si masérske postupy. 5 – dňový seminár pre masérov klasickej a športovej masáže s postačujúcou preukázateľnou praxou – 5 rokov, pripravujúcich sa na zvládnutie wellness problematiky v teoretickej a praktickej časti.

Lektor kurzu

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Please provide a Pod name

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu