Reflexná masáž chrbta, Segmentová a väzivová technika

Trvanie kurzu

2 dni

Cena kurzu

195€

Dátumy kurzov

04/03/2023 – 05/03/2023

Zdieľať so svetom:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Je nový pohľad na reflexnú masáž ako celok. Je to spojenie väzivovej a segmentovej techniky masáže. Touto kombináciou dosiahneme ošetrenie reflexných zmien na koži, podkoží, väzive a svale, zároveň však prácou v jednotlivých segmentoch chrbtice docielime celkové preladenie nervového systému, čím telo dokonalé zrelaxuje. Naučíme sa diagnostikou rozlišovať zmeny na koži, podkoží vo svale a zároveň kombinovanou terapiou ich komplexne ošetriť.Jej základom je existencia vzájomných funkčných vzťahov medzi segmentami kože, svalov, kostí, ciev, nervov a podkožného väziva, a medzi vnútornými orgánmi, ktoré sú inervované z rovnakých segmentov miechy. Vďaka tomu je možné aplikovaním reflexnej segmentovej masáže priaznivo ovplyvniť chorobný proces vo vnútornom orgáne.

Ďalšie informácie o tomto kurze:

Čo je zahrnuté v cene kurzu

študijný materiál pomôcky

Pokyny ku kurzu

Kurz začína o 9.00 Adresa kuzru: J. Milca 27

Pre koho je kurz určený?​

Kurz  je  vhodný  na rozšírenie si  vedomostí v oblasti masáží.

Možnosti ubytovania

Ubytovanie neposkytujeme

Platobné podmienky

Zálohu 40€ je potrebné uhradiť  na č. účtu:  

Rozvrh kurzu

Obsah kurzu

Lektor kurzu

PhDr. Lucya Pavlíková

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu