0(0)

4-dňový seminár pre masérov klasickej a športovej masáže

  • Úroveň kurzu: Všetky úrovne
  • Kategórie Seminár
  • Trvanie 10h 20m
  • Naposledy aktualizované 11. februára 2021

O kurze

Štvordňový seminár pre masérov Klasickej a športovej s postačujúcou preukázateľnou praxou - 5 rokov, ktorí sa pripravujú na zvládnutie problematiky Wellness pracovník masérske služby na skúšku odbornej spôsobilosti.

Popis

V súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR od 1.1.2019 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v oblasti masérske služby formou živnosti, s.r.o. , alebo inou formou

Od 1.1.2016 bolo určené prechodné obdobie pre masérov klasickej a športovej masáže s platnosťou do 31.12.2021. Po tomto termíne masér na živnosť môže byť iba ten čo absolvoval strednú zdravotnú školu, kurz Wellness pracovnik – masérske služby, alebo tí čo majú 5 a viac rokov praxe a úspešne vykonali jednodňové skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava /ftvš.uk/

Na rozšírenom štvordňovom seminári si okrem toho zopakujeme a precvičíme masérske techniky a postupy.

Obsah kurzu

10h 20m

1. deň?

asdfasdfasdfasd
1. deň – Seminár pre masérov klasickej a športovej masáže

2. deň

3. deň

4. deň

O lektoroch

0 (0 ratings)

1 Courses

5 students

0 (0 ratings)

1 Courses

0 students

400,00

Materiály obsahujú

  • Materiály
  • Online školenia
Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu