Ivana Roubalová

Vzdelanie

 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov, Bratislava (doplňujúce pedagogické štúdium)
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava (magisterský študijný odbor fyzioterapia)
 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin (bakalársky študijný odbor fyzioterapia)
 • Stredná zdravotnícka škola, Žilina (odbor diplomovaný fyzioterapeut)
 • Gymnázium, Bytča

Absolvované kurzy

 • OOST Level 1 - 5
 • Jogová terapie - základní část
 • Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa
 • Fyzio & Šport konferencia
 • Masáž lávovými kameňmi
 • Spondylolýza, spondylolistéza
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia
 • Operačná liečba krčnej chrbtice a následne rehabilitácia
 • Mechanická diagnostika a terapia pri deformitách driekovej chrbtice
 • Operačná liečba driekovej chrbtice a následná rehabilitácia
 • Poruchové syndrómy v oblasti pleca, možnosti ortézovania
 • Klinická analýza vertebrogénneho pacienta - krčná chrbtica
 • Mechanical Diagnosis And Therapy - Part C - Advanced Lumbar Spine & Extremities - Lower Limb
 • Mechanical Diagnosis And Therapy - Part D - Advanced Cervical and Thoracic Spine & Extremities - Upper Limb
 • SM Systém III.+IV.
 • Mechanical Diagnosis And Therapy - Part A - The Lumbar Spine
 • Mechanical Diagnosis And Therapy - Part B - The Cervical and Thoracic Spine
 • SM Systém I.+II.
 • Bobath koncept v bežnom živote
 • Didaktika zdravotníckych odborných predmetov  v študijnom odbore 5370 6 masér - Reflexná terapia chodidla, Akupresúra
 • Komplexný prístup vo fyzioterapii
 • Komplexný prístup vo fyzioterapii a fyzioterapia funkcie
 • Techniky mäkkých tkanív - 2.časť
 • Inovačný kurz - metóda McKenzieho v rehabilitácií vertebrogénnych syndrómov - 1., 2. časť
 • Funkčné poruchy v oblasti pleca, diagnostika a terapia
 • Instabilita krčnej chrbtice
 • Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie
 • Reflexná terapia plosky nohy
 • Základy Pilates Medical
 • Techniky mäkkých tkanív - 1.časť
 • Nový koncept manuálnej medicíny: periférne kľby
 • Metóda McKenzie v kontexte centrovanej postúry
 • Nešpecifické mobilizácie pomocou loptičiek na softtenis
 • Facilitácia loptičkou pri respiračných ochoreniach
 • Cvičenie na lopte, labilných plochách a s overballmi
 • Licencia IMBA - Integrácia občanov s postihnutiami do pracovného procesu

Čo učí

Wellness pracovník - masérske služby

 • teoretická časť (anatómia a fyziológia človeka)
 • praktická časť (nácvik masérskych hmatov, nácvik masáže jednotlivých častí tela)

Kontakt

roubalova@sumasko.sk

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu