Katarína Holienková

Vzdelanie

 • Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica (odbor rehabilitačný pracovník)
 • bakalárske štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava (odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
 • magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Bratislava (odbor fyzioterapia Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií)
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava (špecializačný odbor fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému)
 • pedagogická spôsobilosť - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Ústav zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Absolvované kurzy

 • Výcvik v hlbinnej skupinovej psychoterapii, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín
 • Neinvazívna laserová terapia, Národné centrum ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych odborov, Brno
 • Terapia tela a mysle, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Modra
 • Odborná vzdelávacia akcia I. a II., Celoslovenský zjazd inštruktorov Program pre dobré zdravie, Martin
 • Masér športovej masáže
 • Certifikovaný DNS terapeut (ukončená úroveň A, B, C, D), klinika rehabilitácie a telovýchovného lekárstva Praha
 • kurz PNF, Rehaspring Žilina
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, pediatrický kurz, Žilina
 • Aktualizačné vzdelávanie, Implementácia metód a foriem práce podporujúcich rozvoj myslenia a kreativity žiakov, metodicko - pedagogické centrum Žilina
 • Viscerovertebrálne vzťahy a ich využitie v klinickej praxi, Bratislava
 • Komplexná terapia pletenca ramenného, Bratislava
 • Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, Bratislava

Čo učí

Wellness pracovník - masérske služby

 • teoretická časť (anatómia a fyziológia človeka, psychológia)
 • praktická časť (nácvik masérskych hmatov, nácvik masáže jednotlivých častí tela)

Kontakt

holienkova@sumasko.sk

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu