4-dňový seminár pre masérov klasickej a športovej masáže

400,00

Štvordňový seminár pre masérov Klasickej a športovej s postačujúcou preukázateľnou praxou – 5 rokov, ktorí sa pripravujú na zvládnutie problematiky Wellness pracovník masérske služby na skúšku odbornej spôsobilosti.

V súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.  o celoživotnom vzdelávaní a  zmenách a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhláškou 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR od 1.1.2019 vzniká nová profesia s názvom Wellness pracovník – masérske služby. Táto Vás oprávňuje po uvedenom dátume podnikať v oblasti masérske služby formou živnosti, s.r.o. , alebo inou formou Od 1.1.2016 bolo určené prechodné obdobie pre masérov klasickej a športovej masáže s platnosťou do 31.12.2021. Po tomto termíne masér na živnosť môže byť iba ten čo absolvoval strednú zdravotnú školu, kurz Wellness pracovnik – masérske služby, alebo tí čo majú 5 a viac rokov praxe a úspešne vykonali jednodňové skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava /ftvš.uk/
Na rozšírenom štvordňovom seminári si okrem toho zopakujeme a precvičíme masérske techniky a postupy.
Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu