Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti Wellness pracovník -masérske služby

Trvanie kurzu

5 dní

Cena kurzu

500€

Dátumy kurzov

20/09/2021 – 25/09/2021

Zdieľať so svetom:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Ste masér a podnikáte na základe certifikátu, ktorý ste získali absolvovaním rekvalifikačného kurzu? Zregistrovali ste zmenu v legislatíve, ktorá významne ovplyvňuje Vaše podnikanie? Ako ďalej? Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby. · V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví i dávnejšie skončení absolventi kurzov) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. · V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO – registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením. Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti). Ak chcete od roku 2022 vykonávať prácu maséra alebo podnikať ako živnostník – masér, musíte sa rekvalifikovať v odbore Wellness pracovník – masérske služby a absolvovať skúšku overenia odbornej spôsobilosti. Tento kurz Vás pripraví na vykonanie odbornej spôsobilosti.

Ďalšie informácie o tomto kurze:

Na kurz sa prosím prihláste v predstihu.

Čo je zahrnuté v cene kurzu

Materiály, USB kľúč

Pokyny ku kurzu

Prineste si prezúvky. :-)

Pre koho je kurz určený?​

Pre absolventov akreditovaných kurzov.

Možnosti ubytovania

Ubytovanie neposkytujeme.

Platobné podmienky

Platba na mieste

Rozvrh kurzu

8-17hod.

Obsah kurzu

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

Lektor kurzu

Mgr. Ivana Roubalová

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Pods embed error: Please provide a Pod name

Scroll to Top

Vitajte späť

Prihláste sa do svojho účtu